07:00

ועידת ניהול סיכוני סייבר

07:00

התכנסות ורישום

08:00

דברי פתיחה

08:10

הפעילות הפרלמנטרית והחקיקתית בנושא ביטוח וסיכוני סייבר

08:20

ניתוח מתקפת סייבר ממוקדת ומסקנות
Yariv  Dolev

08:40

חקיקה בארץ והנחיות רמו"ט ובנק ישראל
עו"ד נעמי אסיא

09:00

איומי הסייבר החדשים - היערכות והתמודדות
ד"ר אבישי קליין

09:20

כיצד לנהל בצורה נכונה מו"מ בעולם הסייבר במקרים של סחיטה קיברנטית?
עו"ד מוטי קריסטל

09:40

Have you heard about the oldest vulnerability?
ענבר רז

10:00

הפסקה

10:10

כיצד אסטרטגיית סייבר חכמה יכולה לצמצם משמעותית את החשיפה לסיכונים
אלון בילורובסקי

10:30

ביטוח סייבר וניהול המשבר הארגוני
שרון שחם

10:50

ביטוח סייבר בפרספקטיבה גלובלית
שי סימקין

11:10

ניהול סיכוני סייבר במגזר הפיננסי, מדריך מעשי לאור הוראה 361 בניהול הגנה בסייבר
אופיר זילביגר

11:25

עליית המודיעין כמרכיב משמעותי בתפיסת הגהת ה IT
גדי גולדשטיין

11:40

עולם סייבר לאן - סוגיות מחקריות ועסקיות במרחב הקיברנטי
עו"ד ד"ר מוטי צוולינג

11:55

הגרלת Ipad בחסות חברת BALABIT
Contact us on WhatsApp
Open Accessibilty Menu